Priznavanje kvalifikacija u Njemačkoj

Provjerite! Jeste li spremni za karijeru u Njemačkoj?

U Njemačkoj je 1. marta 2020. godine na snagu stupio Zakon o useljavanju kvalifikovane radne snage (njem. Fachkräfteeinwanderungsgesetz – FEG), čime se radnicima iz takozvanih trećih zemalja, a koji imaju priznatu kvalifikaciju, omogućava pristup njemačkom tržištu rada.

Priznavanje kvalifikacija u Njemačkoj Priznavanje kvalifikacija u Njemačkoj Priznavanje kvalifikacija u Njemačkoj Priznavanje kvalifikacija u Njemačkoj Priznavanje kvalifikacija u Njemačkoj

Šta je to Anerkennung?

Šta je to Anerkennung?

Priznavanje kvalifikacije - njem. Anerkennung - znači: Profesionalna kvalifikacija stečena izvan Njemačke je pravno izjednačena njemačkoj stručnoj kvalifikaciji. Da bi se to desilo, morate proći kroz proces priznavanja. Po okončanju tog procesa ćete dobiti službeno rješenje (njem. Bescheid) u kojem piše da li je Vaša stručna kvalifikacija priznata u Njemačkoj.

Priznavanje se uvijek vrši za konkretno njemačko zanimanje, takozvano referentno zanimanje (njem. Referenzberuf).

Postupak priznavanja se može pokrenuti iz inostranstva. Uslovi za pokretanje postupka su:

 • Namjeravate raditi u Njemačkoj.
 • Stekli ste stručnu kvalifikaciju na državnoj ili državno priznatoj ustanovi.
 • Stekli ste kvalifikaciju za koju redovno školovanje traje minimalno 2 godine.
 • Posjedujete diplomu za svoju stručnu kvalifikaciju.

Vrste zanimanja

Vrste zanimanja
Vrste zanimanja

Reglementirana zanimanja

Reglementirana zanimanja su zanimanja koja su posebno zakonski regulisana i za njih je obavezno provođenje postupka priznavanja. Za ove profesije morate imati određenu stručnu kvalifikaciju te eventualno ispunjavati i druge uslove. Ovo posebno važi za profesije u oblastima zdravstva, bezbjednosti i socijalnih pitanja. Reglementirana zanimanja su npr. doktor, socijalni radnik ili učitelj. Zaštićeni stručni nazivi poput npr. inženjera su također jedna vrsta regulacije.

Nereglementirana zanimanja

Za rad u nereglementiranim profesijama obično nije neophodno priznavanje kvalifikacije. Međutim, ako još nemate boravišnu dozvolu u Njemačkoj i dolazite npr. iz jedne od zemalja Zapadnog Balkana, onda je dokaz o priznatoj kvalifikaciji uslov za izdavanje radne vize po osnovu Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Njemačkoj. U nereglementirana zanimanja se ubrajaju zanati, tehnička zanimanja, ali i mnoga akademska zanimanja poput pravnika, ekonomista, hemičara i sl.

Vize za rad u Njemačkoj

Priznavanje kvalifikacija u Njemačkoj

Postoje različiti tipovi viza za rad u Njemačkoj, no preduslov za svaku od njih je potpisan ugovor o radu sa poslodavcem u Njemačkoj.

Vize za rad u Njemačkoj Vize za rad u Njemačkoj

Kvalifikovana radna snaga

Da biste dobili vizu za stručni kadar, morate ispunjavati jedan od sljedećih uslova:

 • Nakon provedenog postupka, dobili ste rješenje o priznavanju Vaše stručne kvalifikacije.
 • Vaša univerzitetska diploma je u Njemačkoj priznata kao „uporediva“.
 • Izvršili ste individualnu procjenu Vaše univerzitetske diplome.

Nekvalifikovani radnici

Za nekvalifikovane radnike iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije na snazi je tzv. Pravilo za Zapadni Balkan (njem. Westbalkanregelung), na osnovu kojeg je radnicima za poslove koji ne zahtijevaju diplomu ili stručnu kvalifikaciju, omogućen olakšan pristup njemačkom tržištu rada. Preduslov je, osim ugovora o radu, i Izjava o radnom odnosu koju popunjava poslodavac. Više informacija o tome pronađite na stranici Njemačke ambasade u Vašoj zemlji.

O nama

Stranica je nastala u okviru projekta ProRecognition.

ProRecognition je projekat Asocijacije njemačkih industrijskih i trgovinskih komora (DIHK), čiji je osnovni cilj formiranje centara za savjetovanje i pružanje podrške i informacija o priznavanju kvalifikacija u Njemačkoj. Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo obrazovanja i nauke. Sjedište savjetodavnog centra za Zapadni Balkan je bilo u Sarajevu pri Predstavništvu njemačke privrede u Bosni i Hercegovini, a projekat se u Bosni i Hercegovini implementirao od 2020. do 2023. godine.